Home | Wie ben ik | Trainingen | GRT-methode | Samenwerken | AVG | Contact
 
Effect logo
 
 
 
Effect Agressie Hantering
 
 
   
 
Agressie is van alle tijden. Echter lijkt er een toename of verandering gaande. In de media
zien en lezen we berichten over zorgelijke situaties in huiselijke sfeer, scholen en
gezondheidszorg. De impact die dit veroorzaakt is groot. Dat hier aandacht voor moet zijn
spreekt voor zich. Aandacht voor de verzorger/ouder, aandacht voor de medewerker, maar
ook aandacht voor de agressor. Effect heeft zich gespecialiseerd in het om gaan met deze
agressie voor zowel de agressor als die gene die er mee te maken hebben.

Er wordt gewerkt met daadwerkelijke effectieve training. Trainen met resultaat. Gericht werken
met de cliënt, ouders/verzorgers van cliënten of personeel van organisatie in het (speciaal)
onderwijs en/of gezondheidszorg (GGZ). Middels een aantal zeer effectieve instrumenten die
rechtstreeks toepasbaar zijn in de praktijk, wordt aangeleerd hoe je niet wenselijk gedrag
(niet luisteren, schelden, weglopen, intimideren, dreigen, schoppen, slaan enz.) aanpakt.
Humaniteit staat hierbij hoog in het vaandel.

Ook voor coaching-, begeleiding-, behandeling(s)vragen kunt u bij Effect-training terecht.
 
   
 
Effect Agressie hantering & Training | Frank Murmans | T 06-44716386 | info@effect-training.nl
 
O