Home | Wie ben ik | Trainingen | GRT-methode | Samenwerken | AVG | Contact
 
Effect logo
 
 
 
Effect Agressie Hantering
 
 
   
 
Gedrag Regulatie Training

De GRT methodiek, Gedrag Regulatie Training, is dé geïntegreerde aanpak bij niet wenselijk gedrag voor cliënt en hulpbieder(verlener). GRT training richt zich op al het gedrag wat niet wenselijk is en als contraproductief wordt ervaren. Het is 'Down to Earth' en praktisch georiënteerd. In de basis wordt er gebruik gemaakt van het signaleringsplan en ACT.

ACT
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cli‘nten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Psychologische Flexibiliteit
De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.

 
   
 
Effect Agressie hantering & Training | Frank Murmans | T 06-44716386 | info@effect-training.nl